Wat zoekt u?

 • Kies een ingreep *
  • Esthetische Plastische Chirurgie
  • Medisch Begeleide Voortplanting
  • Diagnoses & Check-Up
  • Oogheelkunde
  • Orthopedie
  • Revalidatie
  • Hernia
  • Psychologie
  • Andere specialiteiten
  • Ander
 • Kies een ingreep *
  • Ooglidcorrectie
  • Borstvergroting (Borstimplantaten)
  • Borstverkleining
  • Facelift (Rhytidectomie)
  • Liposuctie (groot, medium of klein)
  • Rhinoplastie (Neuscorrectie)
  • Abdominoplasie (Buikwandcorrectie)
  • Medisch Begeleide Voortplanting
  • Diagnoses & Check-Up
  • Prestatiegerichte coaching
  • Gezondheidscoaching
  • Cataractoperatie (Staar)
  • LASIK (Ooglaser Chirurgie)
  • Behandeling van kniebanden (artroscopie/kijkoperatie)
  • Carpale-tunnel syndroom (Guyon Kanaal Syndroom)
  • Foraminectomie + Discectomie van de lumbale / rug schijf (hernia)
  • Knie Arthroscopie (kijkoperatie)
  • Meniscectomie en behandeling van knie (conventioneel of artroscopie)
  • Lumbale Fusie
  • Primaire Totale Heup Vervanging
  • Schouder Arthroscopie (kijkoperatie)
  • Behandeling van een Terugkerende Schouder Dislocatie
  • Totale Knie Vervanging
  • Schoudervervanging (prothese)
  • Revalidatie
  • Hernia behandeling
  • Klinische slapeloosheid
  • Behandeling van chronische pijn
  • Burnout
  • Piekprestaties
  • Overgewicht
  • Dermatologische problemen
  • Ondersteuning bij behandelingen van onvruchtbaarheid
  • Ondersteuning van bariatrische chirurgie
  • Eetstoornissen
  • Andere specialiteiten

Dank u. Alstublieft, controleer uw e-mail

Alstublieft, probeer het opnieuw.

of met ons

Want to know more about our services? We will call you for free.

Thank you. We will contact you soon.

Alstublieft, probeer het opnieuw.

‹ TERUG

Eetstoornissen

Eetstoornissen werken in gesloten en permanente cycli, en moeten op een passende en doeltreffende manier worden aangepakt

Wanneer psychische factoren, biologische determinanten en sociaal-culturele elementen samenkomen, kan dit leiden tot aanzienlijke wijzigingen in het eetgedrag; dit gaat van min of meer extreme gedragingen van eetcontrole, periodes van compulsief eten tot compensatiegedrag om het gewicht te controleren: anorexie, boulimie en eetbuien.

Eetstoornissen werken in gesloten en permanente cycli.

DE IMPACT VAN EMOTIES OP ONS EETGEDRAG

Eten werkt troostend en dergelijk effect is aanwezig in nagenoeg alle fasen van ons leven en in alle culturen. Honger doet zich voor in situaties waarin de emoties en niet de voedingsbehoeften het eetgedrag bepalen.

Dit type eetpatronen past binnen het concept van emotionele honger, ook aangeduid als "honger zonder honger", d.w.z. een type honger dat niet verbonden is aan het levensbehoud en ook niet voortkomt uit fysiologische verschijnselen (echte honger). Die worden integendeel genegeerd; emotionele honger is gerelateerd aan psychische factoren, die een strategie kunnen vormen om met vermoeidheid en stress om te gaan, een manier om het lichaam zelf aan te vallen, of als mechanisme om negatieve emoties te compenseren.

Het voornaamste probleem komt uit de herhaaldelijke eetepisoden, wanneer het gevoel van genot en welzijn gelinkt is aan de eerste inname van voedsel, hetgeen snel verandert in schuldgevoel, verlies van controle en spijt. Dit patroon heeft de neiging zich te herhalen, tot een toekomstige situatie van verdriet en onbehagen wordt bereikt; de persoon komt dan in een vicieuze cirkel van gulzigheid terecht.

Anderzijds kunnen wij een emotioneel eetpatroon op basis van beperking aantreffen. In deze gevallen kunnen emoties leiden tot een vermindering van de voedselconsumptie in een poging om controle of macht te krijgen, waarbij de fysieke honger opzij wordt geschoven. In het begin kunnen er ook gevoelens van welzijn ontstaan die verbonden zijn aan de absolute controle over de voedselinname, maar niet veel later zullen er ernstige fysieke en psychische gevolgen waar te nemen zijn op basis van een complete verbreking van de band met het lichaam, aangezien niet voldaan wordt aan de basisbehoeften van het organisme.

Interventieplan en grondgedachte

Deze interventie steunt op de aanpassing van een DBT-protocol (dialectische gedragstherapie) dat is gecreëerd voor problemen met eetgedrag, met name boulimie en eetbuien.

WAT ZIJN DE DOELSTELLINGEN?

Het eerste doel bestaat erin deelnemers van hun compulsieve eetgedragingen (en braken/compenseren) en ander gedrag in verband met eetstoornissen (onbedachtzaam of onbewust eten, emotionele honger, impulsiviteit, hunkeringen) af te helpen. Dit wordt bereikt door het aanleren van aangepaste strategieën van emotionele regulatie - strategieën en vaardigheden van mindfulness om emoties te beheersen en angst en ongemak te tolereren.

Deze strategieën zijn erop gericht ongeschikte eetgedragingen te vervangen. Om het algemene welzijn te verbeteren, is de relatie met eten niet het enige element dat moet worden aangepakt. Ook de relatie met het eigen lichaam en zelfbeeld moet aan bod komen.

Deze interventie kan niet alleen toegepast worden op patiënten met problemen van boulimie, eetbuien en zwaarlijvigheid, maar ook personen die deze diagnose niet vertonen en een normaal gewicht hebben gezien hun lichaamsbouw maar ongezonde gedragingen vertonen ten opzichte van eten en hun eigen lichaam, overheerst door een emotionele eetstoornis. Hoewel het voor de ernstigste gevallen van eetstoornissen niet mogelijk is om volledige resultaten te bereiken in de loop van een beperkt verblijf, wordt gewoonlijk een follow-upverzorging gepland zonder dat de efficiëntie hierdoor in gevaar komt.

Artsen die deze medische procedure uitvoeren
Ziekenhuizen waar u deze procedure kunt vinden

Veel voorkomende vragen

Contact us Chat Call me
for free