Wat zoekt u?

 • Kies een ingreep *
  • Esthetische Plastische Chirurgie
  • Medisch Begeleide Voortplanting
  • Diagnoses & Check-Up
  • Oogheelkunde
  • Orthopedie
  • Revalidatie
  • Hernia
  • Psychologie
  • Andere specialiteiten
  • Ander
 • Kies een ingreep *
  • Ooglidcorrectie
  • Borstvergroting (Borstimplantaten)
  • Borstverkleining
  • Facelift (Rhytidectomie)
  • Liposuctie (groot, medium of klein)
  • Rhinoplastie (Neuscorrectie)
  • Abdominoplasie (Buikwandcorrectie)
  • Medisch Begeleide Voortplanting
  • Diagnoses & Check-Up
  • Prestatiegerichte coaching
  • Gezondheidscoaching
  • Cataractoperatie (Staar)
  • LASIK (Ooglaser Chirurgie)
  • Behandeling van kniebanden (artroscopie/kijkoperatie)
  • Carpale-tunnel syndroom (Guyon Kanaal Syndroom)
  • Foraminectomie + Discectomie van de lumbale / rug schijf (hernia)
  • Knie Arthroscopie (kijkoperatie)
  • Meniscectomie en behandeling van knie (conventioneel of artroscopie)
  • Lumbale Fusie
  • Primaire Totale Heup Vervanging
  • Schouder Arthroscopie (kijkoperatie)
  • Behandeling van een Terugkerende Schouder Dislocatie
  • Totale Knie Vervanging
  • Schoudervervanging (prothese)
  • Revalidatie
  • Hernia behandeling
  • Klinische slapeloosheid
  • Behandeling van chronische pijn
  • Burnout
  • Piekprestaties
  • Overgewicht
  • Dermatologische problemen
  • Ondersteuning bij behandelingen van onvruchtbaarheid
  • Ondersteuning van bariatrische chirurgie
  • Eetstoornissen
  • Andere specialiteiten

Dank u. Alstublieft, controleer uw e-mail

Alstublieft, probeer het opnieuw.

of met ons

Want to know more about our services? We will call you for free.

Thank you. We will contact you soon.

Alstublieft, probeer het opnieuw.

‹ TERUG

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het gebruik van deze site

Overzicht:

I. INFORMATIE EN EIGENDOM
 1. Deze website en de gehele inhoud zijn eigendom van FAIRWAY – MEDICAL TOURISM PORTUGAL, S.A., een bedrijf dat bestaat onder de wetten van Portugal, met hoofdkantoor te Avenida da Boavista, Edifício Centro Burgo, 1773 A, Sala A2.4, 4100-133, Porto, ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 510603556, met volledige betaalde aandelenkapitaal van € 100.000,00, (hierna vermeld als “Medical Port” of “We” or “wij”) en beschermd door de intellectuele eigendom en auteurs rechten.
 2. Medical Port is een geregistreerde handelsmerk van Fairway, Medical Tourism Portugal, S.A.
 3. Voor toepassing van deze algemene voorwaarden wordt de gebruiker van de website van Medical Port geïdentificeerd als “Gebruiker” of “U”.
 4. We voorzien de Algemene Voorwaarden alleen in het Portugees en Engels, maar de Portugese versie geldt voor de rechtsgevolgen.
 5. Deze Algemene Voorwaarden vervangen geen uitgevoerde contracten betreffende het verstrekken van Fairway medische toerisme diensten.
 6. Deze website bevat algemene informatie over onze dienstverlening.
 7. U kunt aanvullende informatie aanvragen betreffende onze diensten en de voorwaarden van de klant/aanbieder contract, door een email te sturen naar:  info@medicalport.org
II. TOEGANG EN GEBRUIK
 1. Door deze site te gebruiken aanvaard u deze voorwaarden, ongeacht het systeem of computer dat u gebruikt om toegang te hebben tot deze site. Wanneer u niet met de Algemene Voorwaarden akkoord gaat dan behoord u deze site niet te gebruiken. 
 2. Toegestane gebruik van de Gebruiker: 

  • De inhoud bekijken vanaf een computer dat overeenstemmend is met deze site en informatie opslaan in uw computer , voor uitsluitend persoonlijk gebruik;
  • Het uitprinten van sommige informatie voor uitsluitend uw persoonlijk gebruik;
  • Inhoud delen door middel van de instrumenten die we op deze site beschikbaar stellen;
  • Download onze RSS feed en bekijk ze voor uitsluitend uw persoonlijk gebruik.

  Alle ander mogelijke gebruiken van deze website en de inhoud zijn niet toegestaan, inclusief, maar niet beperkt tot:

  • Gebruik van de inhoud voor onwettige en/of immorele doeleinden;
  • De inhoud die beschikbaar wordt gesteld op deze website te kopieëren, verspreiden, wijzigen, distribueren, of te gebruiken voor commerciële doeleinden; 
  • Het verwijderen van enige auteursrechten of  handelsmerk gegevens van de materialen die beschikbaar zijn gesteld op deze website; 
  • Deze site gebruiken voor het verspreiden van kwaadaardige software; 
  • Het gebruik van deze site voor geautomatiseerde gegevensverzameling, zoals data mining; 
  • Deze site te gebruiken voor het verzenden van spam emails.

 3. Links naar websites van gebruikers
  U kunt hyperlinks aan de Medical Port site invoegen op uw website, zonder dat u de inhoud weergeeft. U kunt een hyperlink invoegen dat naar onze website linked, zolang u aan het volgende voldoet:

  • U zult uw producten of diensten niet aan onze producten en diensten koppelen via een hyperlink aan onze site, waardoor het idée gecrieërd wordt dat Medical Port gekoppeld is aan uw site en uw producten of diensten steunt en/of bevestigt;
  • U mag geen hyperlink aan uw site toevoegen wanneer deze in verband staat met onwettige, immorele en ongepaste inhoud;
  • U mag geen hyperlink aan uw site toevoegen wanneer uw site of diensten inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van derden;
  • U mag geen hyperlink aan uw site toevoegen wanneer uw site of diensten niet voldoen aan alle relevante wet-en regelgeving
III. ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN
 1. Medical Port geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot deze site en inhoud. Zij worden beschikbaar gesteld als algemene informatie. Enig advies die u wenst te verkrijgen betreffende de beschreven diensten kunt u via email of telefoon aanvragen.
 2. Medical Port streeft ernaar om de inhoud naar behoren bijgewerkt te houden maar het geeft geen garantie dat de gehele inhoud altijd foutloos, correct en/of bijgewerkt is.
 3. Medical Port kan ten allen tijden en zonder vooraf kennis te hebben gegeven de inhoud van deze site veranderen. Veranderingen zullen op de website vermeld worden. Meldingen van de laatste bijwerking wordt onder LX vermeld.
 4. Medical Port geeft geen garantie dat de site altijd beschikbaar is.
 5. Medical Port geeft geen garantie dat de site foutloos is en dat het geen schadelijke bestanden heeft met kwaadaardige computersoftware, zoals wormen, Trojaanse paarden, rootkits, spyware, malware.  U bent verantwoordelijk om uw computer voldoende  te beschermen tegen dit soort schadelijke bestanden.
 6. Medical Port is niet verantwoordelijk, binnen de wettelijke grenzen, voor eventuele onderbrekingen of dienst weigering als gevolg van een derde partij die toegang tot deze site en inhoud heeft genomen.
 7. Medical Port is verantwoordelijk voor schade die het mag veroorzaken aan de gebruiker, door het niet vervullen van deze algemene voorwaarden en in gevallen die veroorzaakt worden door nalatigheid of kwade opzet.
IV. INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN
 1. Deze website, zijn design en volledige inhoud worden beschermd door de toepasselijke nationale en international intellectuele eigendom en auteursrechten wetten, waaronder Medical Port een exclusief eigendom is, tenzij anders wordt vermeld. De gehele inhoud, waaronder tekst, foto’s, afbeeldingen, video’s, logo’s, pictogrammen, codes en enig ander dat beschikbaar wordt gesteld op deze site worden beschermd door de vermelde wetten. Elke kopie (uitgezonderd die voor uw eigen gebruik zijn), reproductie, verzending, gebruik, aanpassing, wijziging, verkoop, verdeling, publicatie, of enig ander gebruik, op enige wijze, zonder dat Fairway zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven zijn verboden.
V. Privacy

Medical Port kan uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken wanneer u deze Website gebruikt. In dergelijke gevallen zijn de privacyregels die beschreven staan in onze Privacy Verklaring toepasselijk.

Voor verdere informatie over het verzamelen en verwerken van de persoonlijke gegevens lees onze Privacy Verklaring op onze homepage of klik hier.

VI. Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij cookies op uw computer plaatsen, wanneer u eerder akkoord bent gegaan om de cookies te ontvangen. In dergelijke gevallen zijn de privacyregels zoals beschreven in onze Privacy Verklaring - Cookies van toepassing. Voor verdere informatie over cookies lees onze Privacy Verklaring op onze homepage of klik hier.

VII. SITES EN DIENSTEN VAN DERDEN
 1. Medical Port kan over links beschikken naar websites met producten en diensten die voorzien worden door onafhankelijke derde partijen. 
 2. U kunt besluiten om de, via deze websites, aangeboden producten of diensten aan te schaffen. Let er wel op dat noch onze privacy verklaring of deze algemene voorwaarden op die sites van toepassing zijn.
 3. Links naar deze sites, en/of de producten en diensten die op deze links worden geadverteerd, betekenen niet dat ze zijn goedgekeurd en dat Medical Port ze aanbeveelt, goedkeurde, vertegenwoordigd of garanties geeft.
 4. Niettegenstaande het vorige paragraaf, kunnen links die beschikbaar gesteld zijn via de Medical Port website aangeven dat er een samenwerkingsovereenkomst bestaat tussen beide partijen. 
VIII. TOEPASSELIJK WET

Deze voorwaarden worden onderworpen onder voorbehoud van de Portugese Wet. In dit geval, zijn zowel de gebruiker als Medical Port het erover eens dat de burgerlijke rechtbank van Lissabon (Portugal), exclusief bevoegd zijn om enig geschil, dat kan voortvloeien uit, onder, of in verband met de interpretatie en/of uitvoering van deze Algemene Voorwaarden, te regelen.

IX. VERANDERINGEN AAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht sinds 24 Juni 2013. Medical Port kan van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen aan deze Algemene Voorwaarden. U krijgt bericht van deze wijzigingen.

Contact us Chat Call me
for free